ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης / Άδεια Λειτουργίας Ιστοσελίδας

  1. Η εταιρεία μας έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία της και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργίας της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.universitas.gr οφείλουν να διαβάσουν ό,τι παρατίθεται στο παρόν κείμενο και εφόσον δε συμφωνούν με αυτό να μη χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουν ότι συμφωνούν ρητά για τη χρήση όλου του ισότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων του.
  1. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να εκπονήσει δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Τα δοκίμια – έρευνες προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία και όχι να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδώσουν ως δική τους εργασία. Η χρήση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη. Η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται στον πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης και το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή επίσης επηρεάζει και η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και της ολικής επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Η εταιρεία μας ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιουδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθείσα τιμή. Συγκεκριμένα εμείς στέλνουμε τμηματικά την εργασία στον πελάτη και αν εκείνος συμφωνεί μας καταθέτει μία μικρή προκαταβολή για να συνεχίσουμε την εκπόνηση. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και τότε προχωρά στην ολοκλήρωση της εργασίας. Στην περίπτωση που το τμήμα του έργου που παρέλαβε δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα) ώστε ο συγγραφέας να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Η ολική εξόφληση γίνεται με την παράδοση της τελικής εργασίας. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν θέλει να βλέπει τμηματικά τη πορεία της εργασίας τότε δεν χρειάζεται να μας καταθέτει καμία προκαταβολή και εξοφλεί σε μία δόση όλο το ποσό με την παραλαβή του δοκιμίου - έρευνας. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως εφόσον ισχύουν τα παραπάνω δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία και αναφορές. Στην περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του μια εργασία, διαπράττει λογοκλοπή.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται να προβεί σε διορθώσεις.

  1. Αν παραβούμε τις υποχρεώσεις μας κάτω από αυτούς τους Όρους, η αποζημίωση η οποία θα σας πληρώσουμε θα είναι δεσμευτική σε οποιοδήποτε ποσό που θα μας έχετε πληρώσει για προϊόντα ή υπηρεσίες.
  2. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ισοτόπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψη του.
  1. Η εταιρεία μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας λόγω παραγόντων πέρα από τον έλεγχο μας, συμπεριλαμβάνοντας (αλλά όχι περιοριστικά σε) πράξεις προβλημάτων τεχνικών ή συστημάτων, πράξεις πολέμου, ή πράξεις τρομοκρατίας. Επιπλέον, δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την ανικανότητα να έχετε πρόσβαση στη Ιστοσελίδα λόγω προβλημάτων σχετικά με το ISP σας ή οποιοδήποτε εξοπλισμό όπου μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.
  1. ‘Όταν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας μας, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν δια μέσου εθνικών γραμμών και μπορούν να αποθηκευτούν και να ακολουθήσουν μια διαδικασία σε οποιαδήποτε από τις χώρες στις οποίες η Εταιρεία και οι συνεργάτες της και υποκαταστήματα διατηρούν γραφεία η χρησιμοποιεί τοπικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την Ελλάδα. Επίσης λαμβάνετε γνώση ότι σε ορισμένες χώρες ή σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες, η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διαδικασία των πληροφοριών σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έμπιστους πωλητές της Εταιρείας. Τέτοιοι πωλητές δεσμεύονται από συμβόλαιο να μην χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς ή παρέχουν αυτές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εγγράψει τα δικαιώματα σας να χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σας κρατήσει ενήμερους για αναβαθμίσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας και επιλεγμένα τρίτα μέρη αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες να αναλύσει χρήση της Ιστοσελίδας, όπως τους τύπους των υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν και πόσους χρήστες λαμβάνουμε καθημερινά. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε επικοινωνία στάλθηκε για τον σκοπό της ένδειξης Συστάσεων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οι πληροφορίες σας να μην χρησιμοποιούνται σε μια Σύσταση. Τέτοιες ζητήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και να στέλνονται στην Εταιρεία μέσω email ή με γράμμα.
  2. Οι χρήστες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής,  στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τα πεδία που φέρουν την ένδειξη «*» και είναι απαραίτητα.  Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρήσει οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο νέος χρήστης δέχεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή διατήρηση του λογαριασμού τους.  Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ανεβάσματος οποιαδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του διαδικτύου και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η εταιρεία υποχρεούται από τον νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν τη σελίδα μας.

Αυτοί οι Όροι είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους. Για οποιαδήποτε διαφορά η οποία μπορεί να προκύψει από την κακή χρήση αυτών των Όρων και της Πολιτικής, τα Ελληνικά Δικαστήρια θα επιλύσουν την διαφορά (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών των νόμων). Αν οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας βρεθεί να είναι άκυρο και ανεφάρμοστο, δεν θα επηρεάσει την ισχύ της ισορροπίας αυτής της Συμφωνίας, η οποία θα παραμένει έγκυρη και σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της. Αυτή η συμφωνία μπορεί μόνο μα μεταβληθεί αν γραπτώς υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

Οι υπηρεσίες μας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έρευνα και ως αναφορά!

Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2015 universitas.gr