Σχετικά με μας

Ο όρος universitas έχει τη ρίζα του στο μεσαίωνα και δηλώνει μία κοινότητα δασκάλων – εκπαιδευτικών και ήταν συνώνυμος του societas (εταιρεία) και του (consortium) κοινότητα. Κατά τη συγκεκριμένη εποχή το πανεπιστήμιο ήταν μία κοινότητα δασκάλων που δεν διέθετε κανένα περιουσιακό στοιχείο  και διέφερε πολύ από τη σημερινή συνήθεια να αντιλαμβανόμαστε το πανεπιστήμιο σαν ένα συγκεκριμένο χωροθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η εταιρεία μας προσπαθεί να επαναφέρει την αρχική έννοια της λέξης στηριζόμενη στους αξιόπιστους συνεργάτες μας με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν στο χώρο και  έχοντας ως εφόδιο την τεχνολογία του 21ου αιώνα.

Η universitas.gr αποτελεί επιχείρηση με έδρα την Αθήνα και έχει σαν σκοπό την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ιδιαίτερα στο τομέα της πρωτογενούς - ποιοτικής έρευνας (Research methods). Η universitas.gr παρέχει υπηρεσίες σχετικά με :

  • Την επιλογή κατάλληλου θέματος – ερευνητικού ερωτήματος,
  • Συμβουλές σχετικά με τη δόμησης και τη μορφοποίηση της εργασίας,
  • Την επιλογή κατάλληλης βιβλιογραφίας,
  • Το ερευνητικό μέρος εργασίας,
  • Τον έλεγχο λογοκλοπής,
  • Τον τρόπο βιβλιογραφικής αναφοράς και
  • Τη παρουσίαση της εργασίας.

Επιπρόσθετα παρέχουμε μία σειρά άλλων υπηρεσιών όπως στατιστικά μαθήματα, μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, απομαγνητοφωνήσεις και σύντομα θα μπορούμε να προσφέρουμε on-line μαθήματα διαφόρων κλάδων μέσα από την πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Για όλες μας τις υπηρεσίες εκδίδουμε τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά επιβαρυμένα με το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Το υλικό που παρέχεται από την εταιρεία έχει πάντοτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα καθώς και τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.