ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Στατιστικές αναλύσεις με τα προγράμματα Spss, Eviews, Matlab, Excel και συνοδευτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.

Το πιο δύσκολο μέρος μια πτυχιακής εργασίας είναι το ερευνητικό κομμάτι. Για αυτό το λόγο η universitas.gr διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι θα σας βοηθήσουν με τις συμβουλές τους να υπερκεράσετε οποιαδήποτε εμπόδιο που θα συναντήσετε πάνω στη στατιστική ανάλυση.

Οι συνεργάτες μας είναι πάντα διαθέσιμοι να σας δώσουν τις καλύτερες συμβουλές :

  • Για να θέσετε το κατάλληλο ερευνητικό ερώτημα,
  • Να συλλέξετε τα απαραίτητα δεδομένα,
  • Να διαμορφώσετε τη φόρμα εισαγωγής των δεδομένων
  • Να καταχωρήσετε τα δεδομένα
  • Να πραγματοποιήσετε τη στατιστική ανάλυση και
  • Να εξάγετε τα κατάλληλα συμπεράσματα

Τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε :

 

eviews
spss
matlab
excel