ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υποστήριξη στην εκπόνηση φοιτητικών-πτυχιακών εργασιών ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων με 100% εγγυημένο αποτέλεσμα.

Η συγγραφή μιας φοιτητικής-πτυχιακής εργασίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές ανάλογα με το είδος, το εύρος και το μέγεθός της. Δεν είναι μόνο το θέμα της συγγραφής αλλά μία σειρά δεδομένων που πρέπει να οργανωθούν ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η universitas.gr αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη σε φοιτητικές εργασίες κάθε τύπου. Οι υπηρεσίες που σας παρέχονται είναι οι εξής:

  • Σχεδιασμός και οργάνωση της δομής της εργασίας,
  • Εύρεση θέματος και ερευνητικού ερωτήματος,
  • Εύρεση βιβλιογραφίας και αναφορών,
  • Γνωμοδότηση σε σχέση με το ερευνητικό ερώτημα,
  • Μορφοποίηση της εργασίας,
  • Δημιουργία παρουσίασης της εργασίας,
  • Σύνταξη ερωτηματολογίων και διενέργεια έρευνας,
  • Ιδιαίτερα μαθήματα που αφορούν την υποστήριξη της εργασίας σας,
  • Ανάλυση case study.