ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δημιουργία εξατομικευμένων Ακαδημαϊκών – Επαγγελματικών παρουσιάσεων με powerpoint,latex,indesign.

Η παρουσίαση μιας φοιτητικής εργασίας αποτελεί το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό στάδιο της  διαδικασίας και παίζει καθοριστικό ρόλο στον τελικό βαθμό. Πρόκειται επί της ουσίας για τον τρόπο με τον οποίο ο φοιτητής θα επικοινωνήσει την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει στους αρμόδιους καθηγητές. Η universitas.gr αναλαμβάνει την υποστήριξη μίας επαγγελματικής παρουσίασης της εργασίας σας  απόλυτα προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις σας:

  • Συγκεκριμένος αριθμό slides,
  • Συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (π.χ 5-10 λεπτά),
  • Σχόλια για κάθε slide,
  • Γραφικά εφέ,
  • Μουσική και video ,
  • Αναφορές και βιβλιογραφία,
  • Σημειώσεις για την τάξη,
  • Μερική παρουσίαση (σε περίπτωση που πρόκειται για ομαδική εργασία).