ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Παρέχουμε μία σειρά εγγυήσεων που μπορούν να διασφαλίσουν τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών μας όσο και τη δική σας ικανοποίηση και ασφάλεια.

  • 100% πρωτότυπο

Εγγυόμαστε ότι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πρωτότυπες και αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε πελάτη.

  • 100% ελεγμένο για λογοκλοπή

Όλες οι υπηρεσίες μας ελέγχονται από ειδικές εφαρμογές για λογοκλοπή και εγγυόμαστε άριστο αποτέλεσμα.

  • Δωρεάν τροποποιήσεις εντός 30 ημερών

Προσφέρουμε δωρεάν τροποποιήσεις ακόμα και 30 ημέρες μετά την παραλαβή της τελικής υπηρεσίας που μας ζητήσατε.

  • Παράδοση στην καταληκτική ημερομηνία ή και πιο πριν

Εγγυόμαστε την παράδοση της υπηρεσίας σας στην ημερομηνία που μας ορίσατε ή και πιο πριν

  • Απολύτως Προσωπικό

Εγγυόμαστε ότι δε θα μεταπωλήσουμε την υπηρεσία που σας προσφέραμε. Όλα τα στοιχεία σας παραμένουν απόλυτα εμπιστευτικά.

  • 100% επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση που δεν τηρήσουμε κάποιον από τους παραπάνω όρους εγγυόμαστε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας.